تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی رودهن و انجمن علمی گیاهان دارویی ایران