نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
عضویت اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در انجمن های علمی کشورطرح های پژوهشی
بخشنامه فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشورسفرهای خارجی و داخلی اعضای هیات علمی
بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقاله های علمیتشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقاله های علمیتشویق مقالات
بخشنامه مقاله ها و آدرس دهی-متمم بخشنامه آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و دکتریتشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
بخشنامه تشویق مقالات (1/4/94)تشویق مقالات
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشورتشویق مقالات
آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
آئین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی/ کارگاهیاداره آزمایشگاهها
آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیطرح های پژوهشی
آئین نامه قطب های علمی کشوردفتر ارتباط با صنعت
اشتراک گذاری امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی بین واحدهادفتر تجهیزات
مجوز خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهیدفتر تجهیزات
آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (پس از دریافت شیوه نامه اجرایی، اطلاع رسانی خواهد شد.)اداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه چاپ و ارسال منظم نشریات علمیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوریاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
اطلاعیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص گزارشهای استنادی نشریاتاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی