نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
عضویت اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در انجمن های علمی کشور
بخشنامه فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور
بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقاله های علمی
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی
بخشنامه مقاله ها و آدرس دهی-متمم بخشنامه آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و دکتری
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه تشویق مقالات (1/4/94)
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رساله
شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشور
آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری
آئین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی/ کارگاهی
آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
آئین نامه قطب های علمی کشور
اشتراک گذاری امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی بین واحدها
مجوز خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (پس از دریافت شیوه نامه اجرایی، اطلاع رسانی خواهد شد.)
بخشنامه چاپ و ارسال منظم نشریات علمی
بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اطلاعیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص گزارشهای استنادی نشریات