نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه تشویقی مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه برنامه توسعه کیفی دانشگاه برای مجلات
بخشنامه امتیاز مقالات در مجلات دانشگاه
بخشنامه امتیاز پژوهشی مجلات
بخشنامه ارسال مدارک مجلات برای اخذ رتبه از وزارتین
بخشنامه ارجاع به مقالات مجله
بخشنامه اخذ رتبه مجلات
آیین نامه انتشار تعیین اعتبار و نظارت بر مجلات دانشگاه آزاد اسلامی
اولویت های جدید انتشار مجلات علمی دانشگاه
اساس نامه مجلات علمی
ارسال نسخه الکترونیکی مجلات به ISC
نمایه نشریات در SID
بخشنامه حق الزحمه مسئولین مجلات علمی - پژوهشی وزارتین و ISI
ارسال مجلات ISC
توافق نامه با انجمنهای علمی
آیین نامه پسا دکتری
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور
شرایط دریافت جایزه چاپ مقاله و نحوه آدرس دهی
آئین نامه تشویق مقالات دانشگاه