نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
بخشنامه تشویقی مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه برنامه توسعه کیفی دانشگاه برای مجلاتاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه امتیاز مقالات در مجلات دانشگاهاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه امتیاز پژوهشی مجلاتاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه ارسال مدارک مجلات برای اخذ رتبه از وزارتیناداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه ارجاع به مقالات مجلهاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه اخذ رتبه مجلاتاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
آیین نامه انتشار تعیین اعتبار و نظارت بر مجلات دانشگاه آزاد اسلامیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
اولویت های جدید انتشار مجلات علمی دانشگاهاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
اساس نامه مجلات علمیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
ارسال نسخه الکترونیکی مجلات به ISCاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
نمایه نشریات در SIDاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه حق الزحمه مسئولین مجلات علمی - پژوهشی وزارتین و ISIاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
ارسال مجلات ISCاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
توافق نامه با انجمنهای علمیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
آیین نامه پسا دکتریاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشورسفرهای خارجی و داخلی اعضای هیات علمی
شرایط دریافت جایزه چاپ مقاله و نحوه آدرس دهیتشویق مقالات
آئین نامه تشویق مقالات دانشگاهتشویق مقالات