نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
شرایط جدید تسهیلات فرصت مطالعاتی
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
متمم تشویق مقالات
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخلی
متمم فرصت مطالعاتی
کارگاههای خارج کشور
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری «همایش های علمی- پژوهشی» دانشگاه آزاد اسلامی
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان
آئین نامه طرح های پژوهشی
بخشنامه شرکت در مسابقات و جشنواره های علمی و پژوهشی
بخشنامه حق الزحمه طرح پژوهشی
فرم قرارداد طرح های پژوهشی
منشور و موازین اخلاق پژوهش
آئین نامه تکمیلی حمایت از اختراعات
برگزاری کارگاههای علمی - پژوهشی
طرح های پژوهشی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه
متمم آئین نامه طرحهای درون دانشگاهی
آئین نامه طرحهای درون دانشگاهی
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهی
نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حساب