نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
شرایط جدید تسهیلات فرصت مطالعاتیاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی
متمم تشویق مقالاتاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخلیاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی
متمم فرصت مطالعاتیاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی
کارگاههای خارج کشوراداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری «همایش های علمی- پژوهشی» دانشگاه آزاد اسلامیدفتر ارتباط با صنعت
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه طرح های پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
بخشنامه شرکت در مسابقات و جشنواره های علمی و پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
بخشنامه حق الزحمه طرح پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
فرم قرارداد طرح های پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
منشور و موازین اخلاق پژوهشدفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه تکمیلی حمایت از اختراعاتدفتر ارتباط با صنعت
برگزاری کارگاههای علمی - پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
طرح های پژوهشی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک دانشگاهدفتر ارتباط با صنعت
متمم آئین نامه طرحهای درون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه طرحهای درون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت
نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حسابآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها