نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات
اطلاعیه دفاع در نیمسال اول 94-93
شرایط همکاری اساتید غیر هیات علمی در پایان نامه ها
شرایط همکاری اساتید عضو هیات علمی که از رساله دکتری خود دفاع نموده اند
عدم درج نام فرد دیگری به غیر از استاد راهنما، مشاور ودانشجو در مقالات
همکاری اعضا هیات علمی تابع کشورهای خارجی
اضافه نمودن استاد راهنما و مشاور دیگر بعد از تصویب نهایی پروپوزال
بخشنامه نظارت بر جلسات دفاع
تاکید بر لزوم اجرای ضوابط بخشنامه های مربوط به ظرفیت پذیرش اساتید
تائید و توشیح پرووزال
لزوم ارائه رونوشت دعوتنامه اساتید
ارائه فایل کامل منابع مورد استفاده در پایان نامه علاوه بر CD پایان نامه و رساله
نشریات نامعتبر اردیبهشت 94
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
نکاتی مهم در برگزاری جلسه دفاع دانشجویان ارشد و دکتری
حمایت مالی از مقالات و پایان نامه های ارشد و رساله دکتری تخصصی
شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
لزوم برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان مقطع دکتری
فرم ساختار بانک اطلاعات، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری(word)
نحوه تایید و ارسال پروپوزال توسط دانشکده‌‌ها