نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالاتآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
اطلاعیه دفاع در نیمسال اول 94-93آیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
شرایط همکاری اساتید غیر هیات علمی در پایان نامه هاآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
شرایط همکاری اساتید عضو هیات علمی که از رساله دکتری خود دفاع نموده اندآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
عدم درج نام فرد دیگری به غیر از استاد راهنما، مشاور ودانشجو در مقالاتآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
همکاری اعضا هیات علمی تابع کشورهای خارجیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
اضافه نمودن استاد راهنما و مشاور دیگر بعد از تصویب نهایی پروپوزالآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
بخشنامه نظارت بر جلسات دفاعآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
تاکید بر لزوم اجرای ضوابط بخشنامه های مربوط به ظرفیت پذیرش اساتیدآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
تائید و توشیح پرووزالآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
لزوم ارائه رونوشت دعوتنامه اساتیدآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
ارائه فایل کامل منابع مورد استفاده در پایان نامه علاوه بر CD پایان نامه و رسالهآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
نشریات نامعتبر اردیبهشت 94آیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
نکاتی مهم در برگزاری جلسه دفاع دانشجویان ارشد و دکتریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
حمایت مالی از مقالات و پایان نامه های ارشد و رساله دکتری تخصصیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
لزوم برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان مقطع دکتریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
فرم ساختار بانک اطلاعات، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری(word)آیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
نحوه تایید و ارسال پروپوزال توسط دانشکده‌‌هاآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها