نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۷ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
اعلام شرایط احراز استادان راهنما و مشاور پایان نامه ها (دانشجویان دکتری)آیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
شرکت در کارگاههای آموزشی مقالاتآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
لزوم تکمیل مندرجات فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
لزوم استفاده از فرم پروپوزال جدید موجود در سایت معاونت پژوهش و فناوریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
ارائه فرم تاریخ دفاع توسط کارشناسان اداره امور پایان نامه ها(حوزه معاونت پژوهشی)آیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
لزوم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
اعلام روند تصویب پروپوزال دانشجویان مقطع دکتری تخصصیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
رعایت فاصله زمانی ارسال پروپوزال هاآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
لزوم کنترل عناوین پایان نامه ها و رساله ها از طریق پایگاه های اطلاعاتیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
دستورالعمل تصویب موضوع رساله دانشجویان دکتری تخصصیآئین نامه پژوهشی
دستورالعمل تصویب موضوع رساله دانشجویان دکتری تخصصیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
نگارش پایان نامه به زبان انگلیسیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
مراحل تصویب پروپوزال پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشدآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
دستور العمل معرفی دانشجویان به مراکز آزمایشگاهی و نحوه پرداخت کمک هزینه پایان‌نامه‌هاآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
مراحل تصویب پروپوزال پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقررآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
ایین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها