نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۷ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
اعلام شرایط احراز استادان راهنما و مشاور پایان نامه ها (دانشجویان دکتری)
شرکت در کارگاههای آموزشی مقالات
لزوم تکمیل مندرجات فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
لزوم استفاده از فرم پروپوزال جدید موجود در سایت معاونت پژوهش و فناوری
ارائه فرم تاریخ دفاع توسط کارشناسان اداره امور پایان نامه ها(حوزه معاونت پژوهشی)
لزوم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلی
اعلام روند تصویب پروپوزال دانشجویان مقطع دکتری تخصصی
رعایت فاصله زمانی ارسال پروپوزال ها
لزوم کنترل عناوین پایان نامه ها و رساله ها از طریق پایگاه های اطلاعاتی
دستورالعمل تصویب موضوع رساله دانشجویان دکتری تخصصی
دستورالعمل تصویب موضوع رساله دانشجویان دکتری تخصصی
نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی
مراحل تصویب پروپوزال پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد
دستور العمل معرفی دانشجویان به مراکز آزمایشگاهی و نحوه پرداخت کمک هزینه پایان‌نامه‌ها
مراحل تصویب پروپوزال پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر
ایین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری