نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
بخشنامه جدید زمان دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
بخشنامه هفدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوریآئین نامه پژوهشی
تشکیل واحدهای پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (پس از دریافت شیوه نامه اجرایی، اطلاع رسانی خواهد شد.)اداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
آئین نامه تشویق مقالات دانشگاهتشویق مقالات
آئین نامه تکمیلی حمایت از اختراعاتدفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی/ کارگاهیاداره آزمایشگاهها
آئین نامه طرح های پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیطرح های پژوهشی
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه طرحهای درون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه قطب های علمی کشوردفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری «همایش های علمی- پژوهشی» دانشگاه آزاد اسلامیدفتر ارتباط با صنعت
آیین نامه انتشار تعیین اعتبار و نظارت بر مجلات دانشگاه آزاد اسلامیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
آیین نامه پسا دکتریاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخلیاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی
آیین نامه طرح های جدید و برون دانشگاهی 1394دفتر ارتباط با صنعت
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی
آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
ارائه فایل کامل منابع مورد استفاده در پایان نامه علاوه بر CD پایان نامه و رسالهآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها