نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
برگزاری مسابقات علمیارتباط با صنعت
تصویب عنوان - شورای تخصصی گروهفرم های کارشناسی ارشد
تعهد اصالت - منشور اخلاق- تائید اصلاحات- تائید صحافی- تحویل پایان نامهفرم های کارشناسی ارشد
تعیین تاریخ دفاع- خبررسانی دفاع- صورتجلسه دفاع- فرم ب- ارزیابی از دفاع- انصراف از مقاله- تعهد چاپفرم های کارشناسی ارشد
درخواست برگزاری کارگاه های علمی آموزشی- پژوهشی(جدید)ارتباط با صنعت
طرحنامه برگزاری همایش سمینار و جشنواره هاارتباط با صنعت
فــرم تاییــد تشویقـی مقالــهتشویق مقالات
فرم تاییدیه مدارک تسویه حساب سفرهای خارجیسفرهای خارجی
فرم تاییدیه مدارک شرکت سفرهای خارجیسفرهای خارجی
فرم الف- تعهد نامه بند ۴۵- پروپوزالفرم های کارشناسی ارشد
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های کارشناسی ارشد
فرم تقاضای دریافت جایزه بابت چاپ مقاله در مجلات و سمینارهافرم های کارشناسی ارشد
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتیارتباط با صنعت
فرم حضور در جلسات دفاع - همکاری اساتید خارج از واحدفرم های کارشناسی ارشد
فرم حضور درجلسات دفاع همکاری اساتید خارج از واحدفرم های کارشناسی ارشد
فرم حضور درجلسات دفاع همکاری اساتید خارج از واحدفرم های دکتری
فرم خام درخواست کارگاهارتباط با صنعت
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیارتباط با صنعت
فرم درخواست تمدید مقالهفرم های کارشناسی ارشد
فرم درخواست شرکت در کنفرانس خارج از کشورسفرهای خارجی