نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

۱۵ مهر ۱۳۹۴ | ۱۹:۲۴ کد : ۱۸۵۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۶۴
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
 نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران با همکاری انجمن زیست شناسی ایران و با شرکت زیست شناسان و پژوهشگران این رشته از داخل و خارج کشور در تاریخ 11-9 شهریور 95 در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

محورهای کنگره و موضوعات مورد پذیرش برای مقالات:

زیست شناسی گیاهی (فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، سلولی و تکوینی گیاهی)

زیست شناسی جانوری (فیزیولوژی جانوری، بیوسیستماتیک جانوری و اکولوژی جانوری، بافت و جنین شناسی)
زیست شناسی سلولی و مولکولی (بیوشیمی و بیوفیزیک، ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی)
زیست شناسی کاربردی (بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی، محیط زیست و منابع طبیعی)

نظر شما :