درخواست کرسی ترویجی

۱۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۶ کد : ۶۶۰۷ رویدادها
تعداد بازدید:۲۵

اطلاعیه

مدارک مورد نیاز برای درخواست کرسی ترویجی

 • مراجعه دانشجویان دکتری به دفتر امور پژوهشی دانشگاه و دریافت فرم های ذیل جهت برگزاری؛
 • ارایه متن کرسی به امور پژوهش برای طرح در شورای پژوهشی واحد
 • فرم درخواست برگزاری کرسی ترویجی توسط دانشجویان دکتری
 • فرم فراخوان حضور در جلسه کرسی ترویجی
 • فرم صورتجلسه برگزاری کرسی ترویجی
 • طراحی پوستر کرسی ترویجی

مدارک مورد نیاز برای ارسال به سازمان جهت دریافت گواهی کرسی ترویجی

 • متن کرسی ترویجی
 • فرم صورتجلسه برگزاری کرسی
 • پوستر کرسی ترویجی
 • صورتجلسه شورای پژوهشی واحد
 • فایل اکسل شامل (مشخصات کرسی، صاحب کرسی، استاد راهنما، ناقد اول یا دوم «در صورت لزوم»، مدیر جلسه، تاریخ برگزاری، ساعت برگزاری و محل برگزاری)
 • فیلم یا فایل صوتی برگزاری جلسه
 • فایل پاورپوینت
 • پوستر فراخوان حضور

نظر شما :