اخبار

معرفی معاون

معرفی معاون

نام: مالک نام خانوادگی: میرهاشمی تاریخ تولد: 2/1/1343 شغل (سمت یا مسوولیت) : عضو هیات علمی مرتبه علمی : استادیار

ادامه مطلب

معاونت پژوهشی

پژوهش به عنوان مؤلفه اصلی مراکز آموزش عالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به رغم تأکید اولیه دانشگاه آزاد اسلامی بر گسترش جغرافیایی و سرمایه گذاری عمده در آموزش ، پس از چندی با استوارتر شدن پایه های این مرکز آموزش عالی در کشور، مسئولان آن توجه خاصی به امر پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی مبذول داشتند . اختصاص 3 درصد شهریه دریافتی سالانه از دانشجویان برای کارهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهی و افزایش آن به 5 درصد در سال 1379 حاکی از اهمیت فعالیتهای پژوهشی برای دانشگاه آزاد اسلامی است. هرچند امکان دارد این رقم چندان چشمگیر نباشد ولی با توجه به اینکه این مرکز آموزش عالی از بودجه دولت بهره مند نیست اختصاص این میزان نیز می تواند قابل توجه باشد.

ادامه مطلب