دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
دفتر ارتباط با صنعت در سال ۱۳۷۹ رسماً شروع به کار کرد. این دفتر زیر نظر معاونت پژوهشی فعالیت می کند. این دفتر به معرفی کارآموز به مراکز کارآموزی در رشته های کامپیوتر، عمران، حسابداری و معماری اقدام نموده است.

 

شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه:

۱- تجاری سازی ایده‌ها، اختراعات و یافته‌های پژوهشی

۲- حمایت از راه ‌اندازی مرکز رشد فناوری وامور مربوطه

۳- ساماندهی کارآموزی دانشجویان

۴- تعامل با سازمان‌ها، مراکز صنعتی بیرونی و دریافت نیازها و مشکلات تحقیقات آنان و ارائه راه حل

۵- برگزاری جلسات و نشست مشترک با سازمان‌ها، نهادها، صنایع و... در راستای ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت و زمینه سازی عقد تفاهم‌نامه

۶- جذب نخبگان علمی دانشگاه در قالب متخصصین مشمول

۷- حمایت از صاحبان نظریه و نوآوران در عرصه علوم انسانی در برپائی کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره

۸- ساماندهی و برنامه‌ریزی مسابقات و جشنواره‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در دانشگاه

۹- ساماندهی و برنامه ریزی اختراعات برتر و برپائی نمایشگاه‌های تخصصی فناوری، پژوهشی و فن‌بازار

۱۰- برنامه ریزی وهماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی وتحقیقاتی دوره ای اعضای هیئت علمی، کارشناسان ودانشجویان از مراکز فنی وصنعتی کشور

۱۱- برنامه ریزی برای ارتباط در حوزه های خارج دانشگاهی در امور صنعتی

۱۲- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 

شماره تماس: ۷۶۵۰۶۲۶۳ داخلی: ۲۳۱۵