مرکز فن آوری اطلاعات وارتباطات

شرح وظایف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات:

۱- سخت افزار: تعمیر سخت افزاری کامپیوترهای دانشگاه، ارتقاء مشخصات فنی و همچنین اسمبل نمودن قطعات خریداری شده کامپیوترهای جدید در این مرکز انجام می گردد.

۲- شبکه و اینترنت: شبکه دانشگاه که در دو بخش مجتمع امام علی (ع) و مرکزی، گسترده وفعال می باشد در این بخش مدیریت می گردد. در بستر شبکه، اتصال به کلیه نرم افزارهای موجود مانند سیدا، مالی، اداری و... و همچنین اتصال به اینترنت صورت می پذیرد که کاربران در هر یک از دو بخش فوق، جداگانه کنترل و مدیریت می گردند. نگهداری و مدیریت سرورها و کنترل اطاق سرور از نظر شرایط برق، دما و... توسط کارشناسان این بخش صورت می پذیرد. کابل کشی شبکه در بخشهای جدید نیز در این بخش انجام می گردد.

۳- خدمات و پشتیبانی: نصب نرم افزارهای مختلف اداری موجود، رفع مشکل از سیستم عامل دستگاهها، پاسخگویی به دانشجویان و استادان جهت رفع مشکلات پیش آمده برای آنها در سیستم سیدا و... در این بخش انجام می گردد.

۴- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

      5 -وب سایت:تکمیل و بروز رسانی صفحات سایت و ساخت زیر پورتال برای بخشهای مختلف دانشگاه مثل دانشکده ها، معاونت ها، روابط عمومی و... برگزاری جلسات آموزشی و رفع اشکال کار با زیرپورتال به افراد معرفی شده از قسمت ها و پیگیری وضعیت وب سایت ها

راه اندازی و به روز رسانی وب سایت سامانه همایش های دانشگاه و سامانه فصلنامه ها - راه اندازی  وب سایت شخصی برای اساتید-انجام کلیه کارهای ایمیل سرور دانشگاهتلفن: ۷۶۵۰۶۸۶۴ داخلی: ۲۵۲۲

آمار: اطلاعات و آمارهای مختلفی در هر ماه باید به سازمان مرکزی ارسال گردد. این اطلاعات بروی وب سایت مربوطه وارد می شود و تاخیر در ارسال آمار، جریمه ای را برای واحد در پی خواهد داشت.

تلفن: ۷۶۵۰۷۶۶۹ داخلی: ۲۳۴۳