اداره امور پایان نامه ها

دانشجویان کارشناسی ارشد برابر بخشنامه های صادره می توانند از شروع ترم سوم و دانشجویان دکترای پس از امتحان جامع، واحد مربوط به رساله خود را اخذ نمایند. با توجه به اینکه دفاع دانشجویان منوط به انجام کارهای مربوط به تنظیم فرم پروپوزال، فرم الف و فرم تعهد نامه حفظ حقوق مادی و معنوی می باشد، برای راحتی دانشجویان تمام مراحل کار بصورت فلو چارت توضیح داده شده و تمام فرم های مربوط به صورت آماده در صورت کلیک کردن روی آنها در دسترس شما قرار می گیرد به همین منظور از مشابه سازی فرم ها و تایپ مجدد اکیداً خودداری فرمایید. تاریخ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حداقل ۶ ماه و برای دانشجویان دکترای تخصصی حداقل یکسال پس از تصویب موضوع پیشنهادی در گروه تخصصی یا شورای پژوهشی واحد دانشگاهی حسب مورد برای دانشجو در نظر گرفته شده است که لازم است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از تصویب موضوع پیشنهادی دانشجویان در گروه آموزشی، نسبت به صدور کد شناسایی پایان نامه و رساله دانشجویان اقدام شود.

سامانه پایان نامه ها(پژوهشیار)
سامانه پایان نامه های (قدیم)

 


راهنمای گردش کار ارائه پایان نامه های ارشد

راهنمای گردش کار ارائه پایان نامه های دکتری
فرم های مربوطه
بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه

 

شرح وظایف کارشناس بخش پایان نامه:

۱- تحویل پروپوزال پس از تصویب شورای پژوهشی دانشکده برای صدور کد شناسایی (تمام رشته های ارشد و دکتری)

۲- صدور ابلاغ اساتید راهنما و مشاور پس از صدور کد شناسایی

۳- نامه برای مراکز و موسسات و ادارات دولتی جهت معرفی دانشجو برای استفاده از کمک هزینه پایان نامه

۴- کنترل و اصلاح پایه علمی اساتید در صورت افزایش مرتبه و پایه علمی در سایت سازمان مرکزی

۵- وارد نمودن اطلاعات و ارسال مدارک اساتید خارج از واحد جهت همکاری در پایان نامه های واحد بصورت راهنما و مشاور

۶- اسکن و ارسال مدارک اساتید هیات علمی با مرتبه مربی جهت اخذ مجوز از سازمان مرکزی برای همکاری در پایان نامه

۷- ارسال گزاش سه ماهه در سه نوبت در سال بصورت جداگانه برای هر دانشجو هم بصورت چاپ و هم از طریق ارسال cd به سازمان مرکزی

۸- تحویل پایان نامه برای ارسال به داور جهت داوری با صدور ابلاغ اساتید داور داخلی و خارجی، برای دانشجویان دوره دکتری ارسال دو نسخه پایان نامه به داوران خارج از واحد (تمامی رشته های تحصیلی)

۹- ارسال ابلاغ دفاع یا عدم دفاع برای اطلاع دانشجو و گروه مربوطه به دانشکده پس از انجام داوری و ارسال نظر داور محترم به گروه

۱۰- ثبت فرم ب پس از دفاع دانشجو در سایت سازمان مرکزی خارج نمودن دانشجو دفاع شده از لیست اساتید

۱۱- ارسال لیست حق الزحمه پایان نامه برای معاونت محترم مالی جهت پرداخت

۱۲- وارد نمودن نمره مقاله در سایت سازمان مرکزی برای دانشجویانی که پس از دفاع یا هنگام دفاع پذیرش یا چاپ مقاله ارائه داده اند

۱۳- بایگانی تمامی مدارک بند های ۱۲-۱ در پرونده های مربوطه

۱۴- بررسی ظرفیت اساتید در دانشگاه وارائه گزارشات به مسئولین مافوق

۱۵- پاسخ به سوالات دانشجویان و رفع مسایل و مشکلات در مورد پایان نامه بصورت مراجعه حضوری روزانه حداقل ۲۰ دانشجو (تمامی گروه های تحصیلی)

۱۶- پاسخ به سوالات دانشجویان و رفع مسایل و مشکلات در مورد پایان نامه بصورت تلفنی روزانه حداقل ۲۰ دانشجو

۱۷- اختصاص ایمیل جهت پاسخ به سوالات دانشجویان برای تسهیل در روند انجام پایان نامه

۱۸- تحویل و ارسال cd پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تمامی رشته های تحصیلات تکمیلی برای کتابخانه ملی و واحد علوم و تحقیقات

۱۹- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

ارائه گزارش کار سه ماه به صورت منظم

 

تلفن: داخلی: ۲۵۱۷