طرح های پژوهشی

 

 

فرستنده طرح های پژوهشی برای ارسال طرح خود باید برای ارسال طرح خود، پیشنهاد طرح پژوهشی (فرم شماره صفر) را دریافت و تکمیل کرده سپس آن را به مسوول پژوهشی دانشکده در قالب یک عدد CD و دو نسخه پرینت ارسال نمایند تا در شورای پژوهشی دانشکده مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت تایید و امضای اعضای شورا سه نفر داور متخصص در رشته مربوط به طرح را معرفی و مدارک را به معاونت پژوهشی ارسال نمایید.

راهنمای مراحل اجرای طرح های پژوهشی
فرم های مربوطه
بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه

 

 

شرح وظایف کارشناس طرح های پژوهشی و امور همایش ها:

 

طرح های پژوهشی شامل؛

۱- دریافت دو نسخه پروپوزال همراه با CD از اعضای هیات علمی با توجه به تایید دانشکده و اعضای شورای پژوهشی دانشکده

۲- ارسال طرح به داوری

۳- در صورت تایید طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و در صورت انجام اصلاحات بازگرداندن به مجری جهت رفع موارد

۴- انعقاد قرارداد با طرح های پذیرفته شده

۵- تشکیل پرونده و وارد کردن اطلاعات طرح، مجری، داور و همکاران جهت دریافت کدشناسایی در سامانه www.proposal.iau.ir

6- ارسال نامه به مالی جهت پرداخت حق الزحمه های داوری فرم صفر، گزارش دوره ای و نهایی به داوران

۷- ارسال نامه به مالی جهت پرداخت قسط های اول، دوم و نهایی به مجریان طرح

۸- دریافت گزارش های دوره ای و نهایی از مجریان و ارسال به داوری

۹- در صورت تاییدیه گزارش های نهایی ارایه در شورای پژوهشی برای اعلام خاتمه و دریافت تعهدات مجری از قبیل (دو نسخه گالینگور، پذیرش یا چاپ مقاله، CD کل کار به صورت word و pdf ، فرم تایید انجام سخنرانی و فایل پاورپوینت) و ارسال یکی از نسخه ها به کتابخانه

۱۰- وارد کردن اطلاعات گزارش های دوره ای، نهایی و انجام تعهدات در سامانه فوق و اعلام خاتمه طرح

۱۱- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

۱۲- پیگیری امور مربوط به دانشجویان دکتری پژوهش محور در حوزه پژوهش وهماهنگی با استید ودانشجویان

همایش ها؛

۱. تایپ پروپوزال همایش

۲. تایپ دعوتنامه ها

۳. تایپ نامه های مشارکت

۴. صفحه آرایی کتاب همایش

۵. تهیه و تایپ برنامه های زمانبندی همایش

۶. تایپ و تهیه گواهی های پذیرش و تقدیرنامه ها

 

فرصت های مطالعاتی

۱. تشکیل پرونده و ارسال به سازمان مرکزی جهت اخذ مجوز (تاکنون سه پرونده داشته ام)

و سایر امور محوله از جمله تایپ تمام نامه های اداری و سازمانی و تفاهم نامه های معاونت پژوهشی

 

 

تلفن: ۷۶۵۰۰۰۹۱ داخلی: ۲۵۱۷