انجمن های علمی

شرح وظایف اداره انجمن های علمی و دانشجویی:

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، هم چنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، انجمن های علمی دانشجویی در حوزه های مختلف دانش با حمایت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، به فعالیت می پردازند.

اهداف تشکیل و فعالیت انجمن های علمی دانشجویی

۱- ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و بهره گیری از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه

۲- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت ها

۳- حمایت از فعالیت های علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

۴- تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخشهای مختلف جامعه

۵- تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضای هیات علمی

فعالیت های علمی انجمن های علمی دانشجویی:

۱- مناظره و نقد علمی

۲- هم اندیشی و نشستهای تخصصی (برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی، برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها، کنفرانسها و مسابقات علمی)

۳- مطالعات و پژوهشهای علمی (اجرای پژوهشهای کمی و کیفی در قالب موضوعات رشته مرتبط با انجمن)

۴- نشر و ترویج یافته های علمی (تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی آموزشی)

۵- فعالیت های کمک آموزشی (برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری، اطلاع رسانی در خصوص کلیه فعالیت های مرتبط با اهداف انجمن، حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیتهای علمی، فعالیت های پژوهشی و اختراعات دانشجویان)

 

تلفن داخلی: 2528

اساسنامه کمیسیون مرکزی انجمن های علمی
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
پرسشنامه طرح پژوهشی انجمن های علمی، ادبی و هنری
اختراعات

فهرست انجمن های علمی ادبی و هنری واحد به شرح زیر می باشد:

ردیف

عنوان

تاریخ تاسیس

۱

انجمن علمی گیاهان دارویی ایران - شاخه رودهن

۹۳/۹/۹

۲

انجمن علمی اقتصاد-کشاورزی

۱۴/۰۶/۸۷

۳

انجمن علمی بتن

۰۷/۰۲/۸۷

۴

انجمن علمی حسابداری

۰۱/۱۰/۸۱

۵

انجمن علمی خاکشناسی

۱۹/۰۹/۸۶

۶

انجمن علمی روان شناسی

۰۶/۰۲/۸۳

۷

انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی

۱۹/۰۹/۸۶

۸

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

۳۱/۰۳/۸۲

۹

انجمن علمی زیست شناسی

 

۱۰

انجمن علمی علوم اجتماعی

۱۲/۰۵/۸۱

۱۱

انجمن علمی علوم تربیتی

۰۹/۰۹/۸۳

۱۲

انجمن علمی عمران

۱۸/۰۷/۸۷

۱۳

انجمن علمی عمران و معماری

۰۹/۰۲/۸۷

۱۴

انجمن علمی کامپیوتر

۲۴/۰۷/۸۵

۱۵

ا نجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی

۲۳/۰۳/۸۱

۱۶

انجمن علمی کشاورزی

۰۹/۰۴/۸۰

۱۷

انجمن علمی محیط زیست

۲۰/۱۲/۸۶

۱۸

انجمن علمی مشاوره و راهنمایی

۲۱/۰۳/۸۱

۱۹

انجمن علمی مطالعات خانواده

۲۲/۱۲/۸۶

۲۰

انجمن علمی مکانیک

۰۲/۱۰/۸۷

۲۱

انجمن علمی مکانیک ماشین آلات کشاورزی

۱۴/۰۵/۸۹

۲۲

انجمن علمی اقتصاد ۱۴/۱۱/۸۹
۲۳ نقد و حقوق  
۲۴ نجوم و فیزیک