دکتری پژوهش محور

به اطلاع دانشجویان دکتری پژوهش محورمی رساند برای تحویل پروپوزال، فرم تعهدنامه و قرارداد امضاء شده توسط استاد راهنما، دانشجو و کارفرما (در صورت داشتن طرح برون دانشگاهی) و تعداد 3 تا 8 واحد تعیین شده توسط استاد راهنما (طی یک نامه رسمی از طرف ایشان) تا تاریخ 15/07/94 به معاونت پژوهش و فناوری واحد مراجعه نمایید.

 جهت مشاهده لیست دانشجویان دکتری پژوهش محور اینجا کلیک نمایید