آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نمونه مجوز فرم دفاع از پایان نامه دکتریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها۰۸ مهر ۱۴۰۰
تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری حرفه ای، تخصصی و بالینیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها۱۳ خرداد ۱۳۹۶
تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی - پژوهشی به آموزشیآئین نامه پژوهشی۱۶ بهمن ۱۳۹۸
متمم دستورالعمل تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی - پژوهشی به آموزشیآئین نامه پژوهشی۲۲ دی ۱۳۹۹
گردش کار برگزاری کارگاه هافرم های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری وبینار ملی در دوشنبه های وبیناریفرم های پژوهشی
اولویت های پژوهشی گروه خودروسازی سایپااولویت های پژوهشی
فراخوان پژوهشگاه نیرو - موتورهای الکتریکی پیشرفتهاولویت های پژوهشی
فرم برگزاری کارگاه ها و وبینارهای علمی، پژوهشی و فناوریارتباط با صنعت
دستورالعمل دفاع پایان نامه - خانم هاشم نیافرم های کارشناسی ارشد
فرم حضور درجلسات دفاع همکاری اساتید خارج از واحدفرم های دکتری
فرم حضور درجلسات دفاع همکاری اساتید خارج از واحدفرم های کارشناسی ارشد
مرحله دفاع رساله دکتریفرم های دکتری
مرحله داوری رساله دکتریفرم های دکتری
مرحله تحویل رساله جهت فارغ التحصیلیفرم های دکتری
مرحله تایید عنوان تا تصویب پروپوزالفرم های دکتری
فرم گردش کار دانشجویان دکتریفرم های دکتری
فرم درخواست تمدید مقالهفرم های کارشناسی ارشد
گزارش پیشرفت کار- اتمام کار- اعلام آمادگی دفاع- مجوز آموزشی- پیشنهاد داورفرم های کارشناسی ارشد
فرم گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های کارشناسی ارشد