تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی رودهن و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران