تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی رودهن و مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران