آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تشکیل واحدهای پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
بخشنامه هفدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوریآئین نامه پژوهشی
بخشنامه جدید زمان دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
بخشنامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی سال 95آئین نامه پژوهشی
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
بخشنامه حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامیدفتر ارتباط با صنعت
شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته ها و واحدهای فناور مرکز رشددفتر ارتباط با صنعت
مشارکت واحدها و سهام شرکتها و موسسات دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقیدفتر ارتباط با صنعت
قطب های علمیدفتر ارتباط با صنعت
صندوق حمایت از پژوهشگراندفتر ارتباط با صنعت
شیوه نامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاریدفتر ارتباط با صنعت
سقف مجاز و نحوه تائید طرح های دانش بنیان و اقتصادی واحدهادفتر ارتباط با صنعت
راهنمای معرفی و تهیه برنامه توجیه اقتصادی طرح برای شرکت های دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاددفتر ارتباط با صنعت
بخشنامه ایجاد و حمایت از شرکت های دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
آیین نامه طرح های جدید و برون دانشگاهی 1394دفتر ارتباط با صنعت
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1377دفتر ارتباط با صنعت
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشورسفرهای خارجی و داخلی اعضای هیات علمی