آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تشکیل واحدهای پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
متمم دستورالعمل تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی - پژوهشی به آموزشیآئین نامه پژوهشی۲۲ دی ۱۳۹۹
تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی - پژوهشی به آموزشیآئین نامه پژوهشی۱۶ بهمن ۱۳۹۸
تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری حرفه ای، تخصصی و بالینیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها۱۳ خرداد ۱۳۹۶
نمونه مجوز فرم دفاع از پایان نامه دکتریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها۰۸ مهر ۱۴۰۰
بخشنامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی سال 95آئین نامه پژوهشی
ایین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقررآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
مراحل تصویب پروپوزال پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
دستور العمل معرفی دانشجویان به مراکز آزمایشگاهی و نحوه پرداخت کمک هزینه پایان‌نامه‌هاآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
مراحل تصویب پروپوزال پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشدآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
نگارش پایان نامه به زبان انگلیسیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
دستورالعمل تصویب موضوع رساله دانشجویان دکتری تخصصیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
دستورالعمل تصویب موضوع رساله دانشجویان دکتری تخصصیآئین نامه پژوهشی
لزوم کنترل عناوین پایان نامه ها و رساله ها از طریق پایگاه های اطلاعاتیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
رعایت فاصله زمانی ارسال پروپوزال هاآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
اعلام روند تصویب پروپوزال دانشجویان مقطع دکتری تخصصیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
لزوم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
ارائه فرم تاریخ دفاع توسط کارشناسان اداره امور پایان نامه ها(حوزه معاونت پژوهشی)آیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
لزوم استفاده از فرم پروپوزال جدید موجود در سایت معاونت پژوهش و فناوریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها