آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه -اداره امور پایان نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نمونه مجوز فرم دفاع از پایان نامه دکتریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها۰۸ مهر ۱۴۰۰
تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری حرفه ای، تخصصی و بالینیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها۱۳ خرداد ۱۳۹۶
بخشنامه جدید زمان دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتریآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حسابآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالاتآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
اطلاعیه دفاع در نیمسال اول 94-93آیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
شرایط همکاری اساتید غیر هیات علمی در پایان نامه هاآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
شرایط همکاری اساتید عضو هیات علمی که از رساله دکتری خود دفاع نموده اندآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
عدم درج نام فرد دیگری به غیر از استاد راهنما، مشاور ودانشجو در مقالاتآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
همکاری اعضا هیات علمی تابع کشورهای خارجیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
اضافه نمودن استاد راهنما و مشاور دیگر بعد از تصویب نهایی پروپوزالآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
بخشنامه نظارت بر جلسات دفاعآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
تاکید بر لزوم اجرای ضوابط بخشنامه های مربوط به ظرفیت پذیرش اساتیدآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
تائید و توشیح پرووزالآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
لزوم ارائه رونوشت دعوتنامه اساتیدآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
ارائه فایل کامل منابع مورد استفاده در پایان نامه علاوه بر CD پایان نامه و رسالهآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
نشریات نامعتبر اردیبهشت 94آیین نامه -اداره امور پایان نامه ها
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیآیین نامه -اداره امور پایان نامه ها