آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دفتر ارتباط با صنعت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تشکیل واحدهای پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
بخشنامه حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامیدفتر ارتباط با صنعت
شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته ها و واحدهای فناور مرکز رشددفتر ارتباط با صنعت
مشارکت واحدها و سهام شرکتها و موسسات دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقیدفتر ارتباط با صنعت
قطب های علمیدفتر ارتباط با صنعت
صندوق حمایت از پژوهشگراندفتر ارتباط با صنعت
شیوه نامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاریدفتر ارتباط با صنعت
سقف مجاز و نحوه تائید طرح های دانش بنیان و اقتصادی واحدهادفتر ارتباط با صنعت
راهنمای معرفی و تهیه برنامه توجیه اقتصادی طرح برای شرکت های دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاددفتر ارتباط با صنعت
بخشنامه ایجاد و حمایت از شرکت های دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
آیین نامه طرح های جدید و برون دانشگاهی 1394دفتر ارتباط با صنعت
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1377دفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه قطب های علمی کشوردفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری «همایش های علمی- پژوهشی» دانشگاه آزاد اسلامیدفتر ارتباط با صنعت
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه طرح های پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت