آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست برگزاری وبینار ملی در دوشنبه های وبیناریفرم های پژوهشی
گردش کار برگزاری کارگاه هافرم های پژوهشی
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیتفاهم نامه ها
تفاهم نامه با شرکت آب و فاضلابتفاهم نامه ها
فرم برگزاری کارگاه ها و وبینارهای علمی، پژوهشی و فناوریارتباط با صنعت
فرم های مربوط به کارآموزیارتباط با صنعت
فرم کارآموزی مخصوص رشته های روانشناسیارتباط با صنعت
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتیارتباط با صنعت
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیارتباط با صنعت
فرم برگزاری کارگاه های علمی، پژوهشی و آموزشی (مربوط به دانشکده ها)ارتباط با صنعت
طرحنامه برگزاری همایش سمینار و جشنواره هاارتباط با صنعت
فرم درخواست بازدید علمی-بیش از یک روزارتباط با صنعت
فرم لیست اسامی از محل بازدید علمیارتباط با صنعت
فهرست زمانبندی بازدیدهای علمیارتباط با صنعت
بازدید علمی -درخواست ماشینارتباط با صنعت
فرم 1شرکت در مسابقات داخلیارتباط با صنعت
فرم 3 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات داخلی_ارتباط با صنعت
فرم شماره 4 گزارش مالی و فنی شرکت در مسابقات خارجیارتباط با صنعت
فرم شماره 2 شرکت درد مسابقات خارجیارتباط با صنعت
فرم شماره 5 برگه داوریارتباط با صنعت